Sgioba a' Phròiseict

Tha sgioba a’ phròiseict a’ leasachadh bunait deasaiche dhan Fhaclair an-dràsta.  Tha aon neach-obrach làn-ùine air a’ phròiseict, agus ceathrar luchd-comhairle pàirt-ùine.

Lorna Pike, Co-òrdanaiche a' Phròiseict Lorna Pike, Co-òrdanaiche a' Phròiseict. Tha i sàr-eòlach air facladaireachd eachdraidheil agus bha i na neach-deasachaidh air Dictionary of the Older Scottish Tongue (1931-2002). B’ e a' chiad dreuchd a bh' aice ann am facladaireachd, neach-deasachaidh air an Concise Scots Dictionary (1985). Tha i cuideachd air a bhith na h-Àrd-Neach-deasachaidh pàirt-ùine air Scottish Language Dictionaries Ltd agus na h-Oifigear Rannsachaidh pàirt-ùine air Sgrùdadh Comasachd airson Institiùid Cànanan na h-Alba. Tha i na facladair làn-ùine agus tha i ag obair ri bunaite deasachaidh dhan fhaclair.
Marace Dareau, Neach-comhairle Deasachaidh Marace Dareau, Neach-comhairle Deasachaidh. Bha i na Stiùiriche Deasachaidh air Dictionary of the Older Scottish Tongue (1931-2002) agus na neach-deasachaidh air Concise Scots Dictionary (1985).

Bha i na Prìomh Neach-Deasachaidh air Scottish Language Dictionaries Ltd gu 2014. Bha i cuideachd na neach-deasachaidh air beag-fhaclair an Edinburgh Encyclopaedia of English Language and Linguistics (1994). Tha i na Neach-comhairle air faclaireachd dhan fhaclair.

An t-Ollamh Uilleam MacIllIosa An t-Ollamh Uilleam MacGilI' Ìosa, Rannsaichear Urramach, Oilthigh Dhùn Èideann. Tha tòrr ùidhean rannsachaidh aige, a' gabhail a-steach Gàidhlig nam Meadhan Aoisean, Leabhar Deadhan Lios Mòir, agus Leabhraichean Clann Raghnaill air a bheil e ag obair an-dràsta. Tha ùidh aige cuideachd ann an dualchainntean na Gàidhlig agus bha pàirt mhòr aige ann an coileanadh agus foillseachadh an Survey of the Gaelic Dialects of Scotland, 1994-7. Bha e na Mhanaidsear air Dictionary of the Older Scottish Tongue eadar 1994 agus 2001, nuair a chaidh am pròiseact a thoirt gu buil. Tha e na Neach-comhairle Cànain dhan fhaclair.
Mark McConville Mark McConville . Is e eòlaiche ann an cànanachas agus coimpiùtaireachd a tha ann an Mark McConville. Fhuair e ceum PhD bho Oilthigh Dhùn Èideann ann an 2006, agus bha e 'na neach-rannsachaidh Shoillse aig Oilthigh Ghlaschu bho 2010 gu 2015. Tha e an-dràsta ag obair mar mhanaidsear-phròiseict DhASG (Dachaigh airson Stòras na Gàidhlig), agus e an sàs ann am pròiseact LEACAG (http://dasg.ac.uk/leacag). Tha Mark na Chomhairliche Siostaman dhan fhaclair.
Colm Ó Baoill Colm Ó Baoill, Ollamh Emeritus na Ceiltis, Oilthigh Obar Dheathain. Tha ùidhean rannsachaidh aige ann an cànan is cultar Gàidhlig na h-Alba agus na h-Èireann, a' gabhail a-steach bàrdachd Gàidhlig na h-Alba eadar 1600 agus 1730, bàrdachd Gàidhlig na h-Èireann eadar an 17mh agus an 19mh linn, làmh-sgrìobhainnean Gàidhlig na h-Alba, eadar-aghaidh Albais-Gàidhlig, agus rannsachadh coimeasach air Gàidhlig na h-Alba agus na h-Èireann. Tha e na Neach-comhairle Cànain dhan fhaclair.